De website van de serviceclubs Ieper-Poperinge groepeert serviceclubs en partnerverenigingen die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge. Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals: organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen, projecten ten voordele van de gemeenschap, realisatie van creatieve projecten, zowel in sociale, culturele of ondernemingszin, buiten elk winstoogmerk om.
 


Voordracht J.P. Rondas - Nog grendels na de nieuwe staatshervorming?
Organisatie: Marnixring Ieper-Westland
Datum: Wo 24/10/2012
Uur: 19:30
Plaats: Lissewal, Elverdinge
Activiteit: Voordracht J.P. Rondas - Nog grendels na de nieuwe staatshervorming?
Flyer: Volledige flyer...
Omschrijving: De leden van Marnixring Ieper Westland en van de Orde van den Prince Westkwartier nodigen u uit op de voordracht van:

J.P. Rondas

Nog grendels na de nieuwe staatshervorming?

Datum: Woensdag 24 oktober 2012 - 19.30u
Plaats: De Lissewal, Bollemeersstraat 28, Elverdinge

19u-20u: Verwelkoming en aperitief
20u-21u30: Voordracht
21u30-23u: Receptie in de orangerie

Inschrijving mits betaling door overschrijving van 25 EUR per persoon op bankrekeningnummer BE50 4648 2835 7118, met vermelding van J.P. Rondas en de namen van de ingeschreven personen.

Betaling tegen 19/10/2012 geldt als inschrijving.

De opbrengst is ten voordele van het Volkstoneel in Frans Vlaanderen.

Organisatie in samenwerking met het Davidsfonds Ieper.


Terug naar de kalender