De website van de serviceclubs Ieper-Poperinge groepeert serviceclubs en partnerverenigingen die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge. Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals: organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen, projecten ten voordele van de gemeenschap, realisatie van creatieve projecten, zowel in sociale, culturele of ondernemingszin, buiten elk winstoogmerk om.
 


Geef bloed
Organisatie: Rotaract Club Ieper-Poperinge
Datum: Za 12/03/2011
Uur: 12:00
Plaats: JOC, Neermarkt 9, Ieper
Activiteit: Geef bloed
Flyer: Volledige flyer...
Omschrijving: Dit Bloedcollecte-initiatief is een samenwerking tussen Rotaract Ieper-Poperinge en Rode Kruis Vlaanderen afdeling Ieper.

Met deze actie willen we jongeren vanaf 18 jaar bewust maken van het nijpende tekort aan bloeddonoren in Vlaanderen en het maatschappelijk belang van bloed geven. Zo willen we hen sensibiliseren om zich in te schrijven als bloeddonor.

Jongeren zijn een zeer actieve, en daarom ook vaak kwetsbare bevolkingsgroep. Denk maar aan het fenomeen "weekendongevallen". Daardoor vormt deze groep een grote potentiële doelgroep om bloedtransfusies te ontvangen.

Onder de bloeddonoren zijn weinig jongeren. Het typische profiel van een bloeddonor is een man van middelbare leeftijd. Nochtans zijn nieuwe donoren broodnodig om een continue en veilige bloedvoorraad te garanderen. De redenen voor dit lage cijfer bij jongeren zijn divers: men kent dit niet, of men weet niet tot wie men zich moet richten om bloeddonor te worden. Met deze actie willen wij jongeren (en zeker ook volwassenen!) sensibiliseren tot het geven van bloed.

U, uw familie en vrienden worden vriendelijk uitgenodigd om ons sociaal initiatief te steunen door actief deel te nemen aan deze bloedcollecte.

Kom bloed geven op zaterdag 12 maart 2011, tussen 12u en 15u, in het JOC op de Neermarkt in Ieper.

Rode Kruis staat in voor de bloedcollecte, Rotaract zorgt voor de bar & bites! Tot dan!
Website: http://www.avondfeest.be/


Terug naar de kalender